Образци на най-често използвани документи

Заявление за инкасо-население: „Откриване на партида за абонат с Молба 1” (pdf)

Заявление за инкасо-население: „Промяна партида по името на абоната с Молба 2” (pdf)

Заявление за инкасо-промишленост: „Откриване на партида за платец/абонат с Молба 11” (pdf)

Заявление за инкасо-промишленост: „Откриване на партида за платец/абонат с Молба 11” (pdf)

Декларация за инкасо-промишленост: „Промяна Декларация при аренда с документ тип Декларация 13” (pdf)

Заявление за инкасо: „Промяна партиди при прехвърляне между сектори население и промищленост с Молба 14” (pdf)

Заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране на сградни отклонения – Blanka1.1_Naredba_4 (pdf)

Заявление за изготвяне на становище за въвеждане в експлоатация на сградни водопроводни отклонения – Blanka2.1_Naredba_4 (pdf)

Заявление за изготвяне на становище за вътрешно преустройство по отношение на сградни ВиК отклонения – blanka3.1_Naredba_4 (pdf)

Заявление за предоставяне на предварителни данни заналичие на ВиК мрежи и съоражения – blanka4.1_Naredba_4 (pdf)

Заявление за съгласуване на проект blanka5_Naredba_4 (pdf)

Заявление да бъде изградено сградно водопроводно канализационно отклонение – blanka6_Naredba_4 (pdf)

Предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежи и съоръжения (pdf)

Договор за предоставяне на ВиК услуги (pdf)

Договор за заустване на производстевни отпадачни води в канализационната система (pdf)Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...