Работа

20.08.2015 год.

О Б Я В А  

ЗА РАБОТА

Длъжност – електрозаварчик, звено : ЕМО

Изисквания:

Кандидатите да притежават документ за правоспособност за работа с електродъгов заваръчен апарат на нисковъглеродни и нисколегирани стомани.
Кандидатите да имат професионален опит на същата или  сходна длъжност  – 10 години.
Заваряване на тръби с дебелина до  10 мм
Кандидатите да са от  Община Монтана .

Работно време –   8 часа .
 
На основание  чл.66, ал.3 от КТ – мястото на работа е на територията поддържана от „ВиК” ООД Монтана и произтича от конкретните за деня задачи.

Избор на кандидата

По документи.
Практически тест – заваряване във влажна среда / под вода /.
Събеседване с одобрения .Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...