Документи

Необходими документи за най-често използвани услуги за физически и юридически лица: (образци на документите – тук)

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА –

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване (при временно захранване)

 • разрешително за временно отклонение
 • платена такса за откриване на партида
 • разрешение за строеж

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА –

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване (при постоянно захранване)

 • разрешително за временно отклонение
 • фактура за извършена услуга
 • протокол от техн.лице, извършило водопроводното отклонение
 • платена такса за откриване на партида
 • разрешение за строеж

ОТДЕЛЯНЕ НА ПАРТИДА ПРИ ОБЩ ВОДОМЕР –

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

 • документ за собственост
 • нотариално заверена декларация от собственика на водопроводното отклонение
 • платена такса за откриване на партида
 • компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА В НОВИ КООПЕРАЦИИ –

оглед, пломбиране и откриване на партида за плащане на вода, канал и пречистване

 • списък по образец (от ВиК)
 • компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми по главен водомер
 • платена такса за откриване на партида

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРТИДА

 • копие от документа за собственост (нотариален акт или договор, настанителна заповед)
 • удостоверение за наследници
 • компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми
 • платена такса за промяната

ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕР

 • платена такса за проверка на водомер
 • разпечатка за облог и плащания на абоната (от ВиК)
 • компютърна разпечатка от ВиК, че абонатът няма дължими суми

 

Необходими са копия от съответните документи.

* Документите важат за всички стандартни случаи.

Образци на най-често използвани документиТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...