Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги от:

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

– начин на плащане : 1,5 % от цялата събрана сума

17.11.2014 г. Плащания за м. 10

18.12.2014 г. Плащания за м. 11

19.01.2015 г. Плащания за м. 12

17.02.2015 г. Плащания за м. 01

17.03.2015 г. Плащания за м. 02

 17.04.2015 г. Плащания за м. 03

 19.05.2015 г. Плащания за м. 04

20.06.2015 г. Плащания за м. 05

17.07.2015 г. Плащания за м. 06

18.08.2015 г. Плащания за м. 07

18.09.2015 г. Плащания за м. 08

16.10.2015 г. Плащания за м. 09

18.11.2015 г. Плащания за м. 10

18.12.2015 г. Плащания за м. 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

12.03.2016 г. Плащания за м. 02

15.04.2016 г. Плащания за м. 03

18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

 

– начин на плащане : 2 % от цялата събрана сума

17.11.2014 г. Плащания за м. 10

18.12.2014 г. Плащания за м. 11

19.01.2015 г. Плащания за м. 12

17.02.2015 г. Плащания за м. 01

17.03.2015 г. Плащания за м. 02

17.04.2015 г. Плащания за м. 03

19.05.2015 г. Плащания за м. 04

20.06.2015 г. Плащания за м. 05

17.07.2015 г. Плащания за м. 06

18.08.2015 г. Плащания за м. 07

18.09.2015 г. Плащания за м. 08

16.10.2015 г. Плащания за м. 09

18.11.2015 г. Плащания за м. 10

18.12.2015 г. Плащания за м. 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

12.03.2016 г. Плащания за м. 02

15.04.2016 г. Плащания за м. 03

18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

 

„Банка ДСК“ ЕАД, гр.София

17.11.2014 г. Плащания за м. 10

18.12.2014 г. Плащания за м. 11

19.01.2015 г. Плащания за м. 12

17.02.2015 г. Плащания за м. 01

17.03.2015 г. Плащания за м. 02

17.04.2015 г. Плащания за м. 03

19.05.2015 г. Плащания за м. 04

20.06.2015 г. Плащания за м. 05

17.07.2015 г. Плащания за м. 06

18.08.2015 г. Плащания за м 07

18.09.2015 г. Плащания за м 08

16.10.2015 г. Плащания за м 09

18.11.2015 г. Плащания за м 10

18.12.2015 г. Плащания за м 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

17.02.2016 г. Плащания за м. 01

12.03.2016 г. Плащания за м. 02

15.04.2016 г. Плащания за м. 03

18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

 

„Ипей“ АД, гр.София

17.11.2014 г. Плащания за м. 10

18.12.2014 г. Плащания за м. 11

19.01.2015 г. Плащания за м. 12

17.02.2015 г. Плащания за м. 01

17.03.2015 г. Плащания за м. 02

17.04.2015 г. Плащания за м. 03

19.05.2015 г. Плащания за м. 04

20.06.2015 г. Плащания за м. 05

17.07.2015 г. Плащания за м. 06

18.08.2015 г. Плащания за м. 07

17.09.2015 г. Плащания за м. 08

16.10.2015 г. Плащания за м. 09

17.10.2015 г. Плащания за м. 10

18.12.2015 г. Плащания за м. 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

17.02.2016 г. Плащания за м. 01

12.03.2016 г. Плащания за м. 02

15.04.2016 г. Плащания за м. 03

18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

 

„Изипей“ АД, гр.София

 17.11.2014 г. Плащания за м. 10

18.12.2014 г. Плащания за м. 11

19.01.2015 г. Плащания за м. 12

17.02.2015 г. Плащания за м. 01

17.03.2015 г. Плащания за м. 02

17.04.2015 г. Плащания за м. 03

19.05.2015 г. Плащания за м. 04

20.06.2015 г. Плащания за м. 05

17.07.2015 г. Плащания за м. 06

18.08.2015 г. Плащания за м 07

18.09.2015 г. Плащания за м 08

16.10.2015 г. Плащания за m 09

 18.11.2015 г. Плащания за м 10

17.12.2015 г. Плащания за м 11

15.01.2016 г. Плащане за м. 12

17.02.2016 г. Плащания за м. 01

12.03.2016 г. Плащания за м. 02

15.04.2016 г. Плащания за м. 03

18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...